Senior / Veteran
Laget har i dag rundt 20 meir eller mindre aktive seniorskyttarar. Dei trenar to gongar i veka.I tillegg har dei forskjellige interne konkuransar. Dei skyt både DFS program-konkuransar og spesielle andre disiplinar. Ein "favoritt" er 30 skudd ståande inne. I løpet av innesesongen har seniorane 6 trening-stemner der dei skyt 10 ligg, 10 kne, og 10 stå. Her er dei tre beste stemnene tellande. Dei har trening-stemner ute også, men då skyt dei vanleg DFS program. Ein del av seniorskyttarane deltek jevnleg på stemner, både inne og ute. I veteranklassane har laget 7 aktive fordelt utover i kl.V55,V65 og V73.

Treningsstemner miniatyr

LAGSMESTERSKAP 2007

Ja ja.

Ja ja!