Referat Årsmøte 2007

 Årsmøte for 2007 blei av ulike grunner utsatt til 30 januar 2008. Saklista var ikke svært fyldig, de vanlige sakene ble raskt gjort unna. Se under MEDLEMSINFO.Hovedlagets og undergruppenes årsmeldinger ble godkjent uten merknader.Regnskapet ble grundig gjennomgodt og godkjent uten merknader.Budsjett 2008 diverse poster ble tatt opp til diskusjon, men godtatt uten merknader.
Styrets forslag om endring av kontingent ble enstemmig vedtatt, etter litt diskusjon.


- 200,- for passiv og jeger.


- 400,- for aktiv senior.


-1500 for aktiv ungdom med kontingent og treningsavgift som dekker all terminfesta aktivitet innad i laget, inklusiv kal .22 treningsammunisjon.
Årsmøte vedtok enstemmig at vi skal arrangere stevne lørdag, mandag og tirsdag, i forbindelse med at det skal arrangeres Landsskytterstevne i Førde i august.

Magnus Frøyen og Leder Bjarte Haugnes orienterte om utviklinga i skytebanesaken. Det har vært et møte i prosjekterings utvalget i år, der det var en del avklaringer med konsulent firmaet Hjellenes COWI AS som er valgt til å prosjektere anlegget på Grov. Prosjekterings arbeidet er ikke ferdig. Pga dårlig økonomi i Flora kommune, ser det ut til at det ikke blir bevilga penger til prosjektet før i 2011. Det er stadig dialog mellom Flora kommune og HV om midler til anlegget, men det blir parallelt jobba med alternativ finansiering. 
Valget gjekk vel greiere en skulle tro på forhånd.


Bjarte Haugnes gjenvalgt som leder.


Bjarte Fanøy gjenvalgt som banesjef.


John Ulriksen, storviltgruppe leder


Egil Aardal vara


Jan-Kåre Langedal, vara


Tor Ole Rognaldsen, varaJan Nordem Knudsen som ikke tok gjenvalg som kasserer, ble avløst av Grethe Ludviksen.


På grunn av økt aktivitet og omorganisering av ungdomsgruppa, ble det gjort endringer i sammensettingen. Janne Haugnes som ble valgt til leder i Sunnfjord Skyttersamlag sitt ungdomsutvalg i desember, gjekk av som leder. Janne går inn som gruppas instruktør. Jan Nordem Knutsen blir økonomi ansvarlig. Odd Arne Langedal og Magnus Frøyen styremedlemmer. Gruppa blir ansvarlig for å finne leder.Medlemmer Storvilt gruppa Arne Grov, Eirik Svendsen, Knut SvendsenMedlemmer Baneutvalget, Arild Aldeholm, Bjarne Haugnes, Martin SkulbørstadRevisor, Bjarne Haugnes, Audun SkorpaValgnemd, Asle Fanøy, Martin Skulbørstad, Ola Sørdal
SKYTEDRESS TIL SALS

Referat Årsmøte 2007

Juletilbud

LAGSKVELD og ÅRSMØTE 2009

--Skytetider LS Førde

FELTOPPLEGG LS 08

Skytetider Voss og overnatting.

--REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

LAGSKVELDEN 2007

Dugnad på miniatyrbana høsten 2007

FLORA MESTERSKAP BANE 2007

SAMLAGSSTEMNET BANE 2007 PÅ HOLSEN

FLORØ STEMNET 2007

NORGES-CUP 2008

Ungdomsskulen på skytebana.

Vått i Eikefjord! Feltkarusell 2007

SUNNFJORD-POKALEN 2006 2007 ER AVSLUTTA!

Oppgjøret om DFS pokalen 2006 2007

OSLO OPEN 2007

LAGSKVELDEN 2006

Årsmøte 5.desember 2006

Audun fekk diplom.

SUNNFJORDPOKALEN ETTER 5. RUNDE I FLORØ

Sunnfjordpokalen 5. runde Florø

Resultat fra årets 30 ståande

Sunnfjord pokalen 1. runde Florø

KRETSSAMLING FOR UNGDOM 20 OG 21 OKTOBER

Lagsmesterskap 2007

OSLO OPEN 2007

Resultat Haust cup II 06

TRE miniatyr stemner Sunnfjord Innbydelse

OSLO OPEN 2006

Fylkes-stemnet 2006

Flora-meisterskapet for senior 2006

Treningstemne senior på torsdag er flytta til tirsdag 21 november kl 1945

Vestlandsstemnet 2006

Solundstemnet 2006

Fredag 4 novenber var lagets medlemmer samla til årets beste samling den tradisjonsrike lagskvelden

Årets utgave av 30 skudd ståande

Topp resultat av Odd Arne på POKALEN med DFS program

Spennende oppgjør i Juniorklassen under Lagsmesterskapet

Knallhard kamp om tittelen på Lagsmesterskapet i miniatyr

Under Myldredagen ved Florø Barneskole var skyting den mest populære aktiviteten.

LANDSDELSKRETSSTEMNET 2006

JAN HATTEBERG

SAMLAG-STEMNET I FELT 2006

Her er resten....

11.05.2005

SKYTINGENS DAG 2007