GROVASTØYLEN INFO
Til vi får en egen fane for Grovastøylen skyte og aktivitetssenter vil vi prøve å legge ut litt info her.
August 2014
Da kan vi presentere plantegninger av felleshuset på Grovastøylen, her kan det bli endringer, vi, altså Florø Skytterlag er i startgropa i forhandlinger om en større leieavtale på huset om det blir justert litt på. Tegning her:  
Juni 14:
Tiden går og siden sist vi informerte her på hjemmesiden har det ikke vært serlig fremgang på DFS banene på Grovastøylen. Standplass er ferdig støpt og samme med gravene/fundament for skivene. Styret i GAS prioriterte viltmålbane og leirduebane våren 2013, siden vi ikke kunne begynne skyting der i 2013 uansett. Da var planen at vi skulle sette opp standplassbygget høsten 2013, da var det tomt for penger, så det ble utsatt. Det er bevilga spillemidler til 100m banen og Bystyre bevilga 1. april 8,2 milioner i lån til GAS AS for å ferdigstille anlegget. Men lånet blir ikke utbetalt før det er gjort en avtale med Florø skytterlag om nedlegging av vår bane ved Litlevatnet. Bystyret har og "bestemt" at bruken av vår bane skal opphøre seinast 1. juni 2015. første forhandlingsmøte ble avlyst av kommunen, deretter har vi hatt ett møte i mai der vi ble enige om at vi skal bli enige. Neste møte blir i midten av juni. Under siste generalforsamling i juni ble det orientert om at avtale om fremføring av strøm er nært forestående.
Anlegsavdelingen i DFS er ikke spesielt begeistra for AS modellen vår og har antydet at de ikke vil bevilge penger til anlegget, det vil i så fal bety et tap på ca kr 600 000,- friske kroner inn i prosjektet. Noe endelig nei er ikke mottatt. 
Februar 2013

Under styremøte i Florø Skytterlag tirsdag 5. februar 2013 orienterte John Ulriksen som sitter i prosjekteringsutvalget om siste utvikling og planer og fremdrift. Bjarte Haugnes orienterte om forsjellige driftsmodeller som var diskutert under møte med brukerne 29. januar.

Brukerne må nå finne ansvarlige for bygging av standplassbyggene innen 1. mars. Planen er da at Eikefjord bygg må gjøre ferdig støype arbeidet på DFS banene slik at vi begynne å sette opp standplassbyggene i løpet av våren. Penger til materiale har vi, så det er bare å finne arbeidslysta og sette i gang. Florø, Eikefjord og Brandsøy skytterlag får ansvar for å sette opp 100m og 200m standplass (det er egentlig ett bygg) ca 40m langt med plass til 16 skyttere på hver standplass. Vi skal snart legge ut tegninger og kart over anlegget her.

Så må det trekkes kabler og monteres opplegg for å sette opp skiver, monitorer og div tekniske installasjoner. Om vi får overskudd av folk og penger må vi og prøve og sette i stand selve skytterhuset så vi kan bruke forsamlingslokale, kjøkken, toalett og kontor.
Det ser ut til at det snart skal ordne seg med strøm til området, noe Florø Skytterlag har satt som absolutt krav til å begynne med noe der inne! 
Slik vi ser det nå blir det ikke noe offisiell skyting på Grovastøylen sine DFS baner i 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Endeleg er sesongen komt i gang!  
  Skal du satse enda hardare i år? 
Steinhardt! Tar sikte mot nytt LS!
Joda, men eg skal ta det litt kuli innnimellom...
Nei, eg skal bare ha det moro, eg!Kalender GAS

Kalender Grovastøylen skyte og aktivitetssenter

S og F Finalen 14

GROVASTØYLEN INFO

Standplass.no Ranking DFS skyttere

LOKALANDELEN

GRASROTANDELEN

Skyteværet i Florø

OSLO OPEN 2009

Finale Sparebanken Sogn & Fjordane cupen

FLORØ STEVNE 2009

Undomsstevne 09

Dagbok fra LS 09 PÅ EVJE

Florø sine prestasjoner på Landsdelskretsstevne 09

--SKYTINGENS DAG 2008

FORELDREVETT-REGLER

Grovastøylen. Nye bilder 11.06-09

--TRENINGSTEVNE RESULTATER LIGGER UNDER UNDOM OG SENIOR/VETERAN

--Lagsmesterskapet 2008

--Florø-felten 2006

Resultat fra meiningsmålingane. Oppdatert 03.09-08

Norges-cup runde 2, 2008

LANDSDELSKRETSSTEMNET 2008

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE CUP 2008

sunnfjord-pokalen 2008

LAGSMESTERKAP SENIOR VETERAN 2007